Skip to content

CENTRAL AIR LX-SERIES

  CENTRAL AIR ติดผนังรุ่น LX - SERIES

Image

ลำดับ
MODEL
เบอร์
BTU
ราคาขายส่ง
1
CFW-LX 09/ CCS-LX 09
5
9,649
11,900
2
CFW-LX 12/ CCS-LX 12
5
12,934
13,400

 

   #SELF-DIAGMOSIS AND AUTO-PROTECTION
   functon ที่แสดงผมการตรวจสอบความผิดปกติ และแสดงผลการตรวจสอบที่หน้าจอของเครื่อง (indoor unit) และเมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยเครื่องจะปรับเข้าสู่ภาวการณ์ตรวจ สอบโดยอัตโนมัติ  
   #EASY-CLEANED PANEL   
  เครื่อง indoor unit ทำจาก วัสดุที่สามารถทำความสะอาด ได้ง่ายด้วยน้ำยาล้างทั่วไป
   #AUTO-RESTAR   
  เมื่อเครื่องดับไปในขณะที่ยังเปิดอยู่ โดยเหตุผลจากไฟฟ้าดับ เครื่องจะดิดขึ้งเองที่ค่าการทำงานเดิมก่อนที่เครื่องจะดับ
   #SLEEP MODE   
  function นี้จะทำให้เครื่องสามารถเพิ่ม หรือ ลดอุณหภูมิขึ้น หรือลง 1 องศาเซลเซียส ทุกชั่วโมงสำหรับ 2ชั่วโมงแรกและคงอุณหภูมิไว้อีก 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติจะ ช่วยรักษา เครื่องให้ใช้งานได้ยาวนาน และประหยัดไฟมากขึ้น 
   #LCD/LED DISPLAY   

  หน้าเครื่องโชว์อุณหภูมิ แบบตัวเลขดิจิตอล รีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย
   #MUTE DESIGN   
  ออกแบบ การทำงานเงียบ
   #EASY WIRING CONNECTION   
  การเชื่อมต่อ การวางสายโลหะ สะดวกสบาย

** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<< Back 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

น้ำแอร์เซอร์วิส

ประหยัดไฟเบอร์ 5
ประหยัดไฟเบอร์ 5

PANASONIC
SAMSUNG

CENTRALAIR

DAIKIN
HITACHI
LG
MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI
TRANE

เครื่องหมาย

Top