Skip to content

หน้าแรก
การคำนวน BTU

การคำนวน BTU

   BTU  คือ ขนาดทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ มีหน่วยดังนี้ 1 ตันความเย็น = 12000 บีทียู / ชั่วโมง เราควรเลือกขนาด บีทียูให้เหมาะกับขนาดที่จะติดตั้ง เราควรเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศ ให้มีขนาดพอเหมาะกับห้องที่จะทำการติดตั้งโดยสามารถเลือกได้จากตารางข้างล่างดังนี้

      BTU / ช.ม.     

      ห้องปกติ     

       ห้องที่โดนแดด     

 9000

 12 - 15 

11 - 14 

 12000

 16 - 20

14 - 18

 18000

 24 - 30

21 - 27 

 21000

 28 - 35

 25 - 32

 24000

 32 - 40

 28 - 36

 26000

 35 - 44

 30 - 39

 30000

 40 - 50

 35 - 45

 36000

 48 - 60

 42 - 54

 40000

 64 - 80

 56 - 72

 60000

 80 - 100

 70 - 90


 ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม
     1. จำนวนและขนาดของหน้าต่าง
     2.ทิศที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้อง
     3.วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
     4. จำนวนคนที่ใช้งานในห้อง

ทำไมต้องเลือกบีทียูให้พอเหมาะ

     BTU  สูงไป  คอมเพรสเซอร์ทำงานตัดบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิ์ภาพในการทำงานลดน้อยลง ทำให้ความชื้นในห้องสูง ไม่สบายตัวและที่สำคัญราคาแพงและสิ้นเปลื้องพลังงาน
     BTU  ต่ำไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลื้องพลังงานและเครื่องเสียเร็ว


     การคำนวนบีทียู

 BTU =  พื้นที่ห้อง ( กว้าง * ยาว ) * ตัวแปร 

   ตัวแปรแบ่งได้ 2 ประเภท
          700 = ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน
    800 =ห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก
**  กรณีที่ห้องสูงกว่า 2.5 เมตร บวกเพิ่ม 5 %

<< Back

       

 
< ก่อนหน้า

น้ำแอร์เซอร์วิส

ประหยัดไฟเบอร์ 5
ประหยัดไฟเบอร์ 5

PANASONIC
SAMSUNG

CENTRALAIR

DAIKIN
HITACHI
LG
MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI
TRANE

เครื่องหมาย

Top