Skip to content

หน้าแรก arrow ขั้นตอนการล้างแอร์
ล้างแอร์เพื่อสุขภาพ

Image คุณภาพอากาศที่ไม่ดีภายในอาคาร สามารถเป็นต้นเหตุของโรคปอดอักเสบเรื้อรัง เช่น หอบ ภูมิแพ้และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นต้นเหตุของอาการปวดศีรษะ ตาแห้ง เลือดคั่งในจมูก และอาการอ่อนล้าสำหรับคนที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอยู่ก่อนแล้ว หากอยู่ในอาคารที่มีคุณภาพอากาศไม่ดีก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ เพราะเครื่องปรับอากาศป็นแหล่งของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและเชื้อราซึ่งจะโตได้เร็วในที่ชื้นและมืด เราสามารถหายใจเข้าไปได้และมีผลต่อสุขภาพ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่จะต้องบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

     ปัจจุบันการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสำนักงาน ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดสภาพให้เหมาะสมและให้ความสบายแก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น ระบบการระบายอากาศและระบบทำความเย็นมีความสำคัญมากขึ้น การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเครื่องปรับอากาศมีราคาแพง ดังนั้นการใช้งานและการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน และประหยัดไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

น้ำแอร์เซอร์วิส

ประหยัดไฟเบอร์ 5
ประหยัดไฟเบอร์ 5

PANASONIC
SAMSUNG

CENTRALAIR

DAIKIN
HITACHI
LG
MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI
TRANE

เครื่องหมาย

Top