Skip to content

หน้าแรก arrow การเลือกแอร์ไว้ใช้งาน
การเลือกแอร์ไว้ใช้งาน
การเลือกเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศนั้น ควรพิจารณาที่ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหรือที่เรียกกันว่า EER(Energy Efficiency Ratio) เท่ากับ 11.0 หรือมากกว่า โดยอ่านค่า EER จากฉลาก ซึ่งได้จากการทดสอบในห้องทดสอบมาตรฐาน ซึ่งหากค่า EER ยิ่งมีค่าสูง จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มาก

เบอร์ 5 มาจากไหน ?
ประสิทธิภาพ Energy Efficiency Ratio (EER)

EER =

ขีดความสามารถทำความเย็นของเครื่องปรับากาศ
จำนวนกำลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้

(BTU/Hr) (Watt)
 =

12,000 BTU/Hr
  1,000 Watt

 
 =
12 BTU/ชั่วโมง/วัตต์ 

การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ปี ค.ศ. 1996-2006
ฉลากเบอร์ปี 1996-2205ปี 2006
เบอร์ 510.611.0
เบอร์ 49.610.6
เบอร์ 38.69.6

การปรับมาตรฐานเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จากค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพพลังงาน (

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 คุ้มค่ากว่า

ขนาด
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)
ผลการประหยัดที่ได้ต่อปี
บีทียู/ชม.ตันความเย็นเบอร์ 5 มอก.2134-2545หน่วย(kWh) ประมาณ บาท
ประมาณ
12,000112.249.6787.252,290.90
18,0001.511.849.61,035.813,014.20
24,000211.769.61,340.823,901.80
28,0002.3311.508.62,397.416,976.47

หมายเหตุ :มอก.2134-2545 คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง
 เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
 ให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน
 ค่าพลังไฟฟ้าต่อหน่วย = 2.91 บาท/หน่วย


การเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้อง

ขนาดห้อง
(ตารางเมตร)
ห้องนอนห้องทำงาน/ห้องรับแขก
ไม่โดนแดดโดนแดดไม่โดนแดดโดนแดด
(BTU/hr)(BTU/hr)(BTU/hr)(BTU/hr
9-127,0008,0008,0009,000
13-148,0009,0009,00011,000
15-179,50011,00011,00013,500
18-2012,00013,50013,50016,500
21-2415,00016,50016,50020,000
25-3318,00020,00020,00026,500
34-4424,00026,50026,50030,000

 
ถัดไป >

น้ำแอร์เซอร์วิส

ประหยัดไฟเบอร์ 5
ประหยัดไฟเบอร์ 5

PANASONIC
SAMSUNG

CENTRALAIR

DAIKIN
HITACHI
LG
MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI
TRANE

เครื่องหมาย

Top